Barn
Foto: Magnus Aronsson/ IKON

Vilka ceremonier finns det kring barn i kristendomen?

Nyhet Publicerad Ändrad

Inom kristendomen så är den vanligaste ceremonin för barn just barndopet. I kyrkor som tillämpar troendedop/vuxendop kan man ha en akt med barnvälsignelse.

Anna Lundin Leander
kyrkoherde Norra Ölands pastorat

Dop

Läs mer om dopet här

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot, och som döpt är du aldrig ensam.