Foto: Magnus Aronson/IKON

KARLSKRONA PRIDE

Nyhet Publicerad Ändrad

Störst av allt är kärleken!

Fredag 2 juni Trefaldighetskyrkan

19.00 Pridegospel
Carlskrona Gospel
Staffan Sundås/ Jenny Fogelström

Lördag 3 JUNI 13.00 Prideparad

Samling 12.00 Stumholmens badplats