Konfirmation 2020/2021

De flesta funderar någon gång över om Gud finns och vad som är meningen med livet. Under konfirmationstiden funderar vi tillsammans över det.  Livet är fullt av saker som väntar på att bli upptäckta; godhet, ondska, kärlek, rasism, Jesus, världen,  döden, vad står det egentligen i Bibeln, hur du ser på ditt värde. Allt detta och en massa andra saker diskuterar och upplever vi tillsammans. Glöm det där att du bara ska sitta och läsa eller prata – så är det inte. 

Väljer du att konfirmera dig får du:

...tid att tänka på vad som är viktigt för dig i livet
...ta reda på vad kristen tro är
...lära känna nya människor
...åka på läger
...träffa människor som är äldre än du och som är där för att du är viktig
...vara med om något som är annorlunda än skolan
...bli allmänbildad
...vara med om en konfirmationsgudstjänst.

Sedan är det upp till dig vad du bestämmer dig för att tro. Det är det som konfirmationsläsning handlar om – hur man tar ställning till sig själv och världen.

Vanliga frågor:

Kostar det något?
-Vi tar ingen avgift för läger eller material under konfirmationstiden.

Om jag inte konfirmeras nu är det kört då?
 - Man kan konfirmeras i vilken ålder som helst över 14 år. Hör av dig till oss för mer information.

Kan jag konfirmeras om jag inte är döpt?
- Du är välkommen att döpa dig under konfirmationstiden så blir det inga hinder att bekräfta ditt dop i konfirmationsgudstjänsten. 

Jenny Fogelström

Jenny Fogelström

Svenska kyrkan Karlskrona

Komminister- (häktespräst)

Anders Bergström

Anders Bergström

Svenska kyrkan Karlskrona

Barn & ungdom