Foto: Jim Elfström, Magnus Aronsson, Lotta Sundberg, Emma Larsson/IKON

Konfirmandgrupper

start hösten 2020

· Gamingkonfirmander 2020-2021
När: Onsdagar kl 16-18,
Var: Träffar över internet, Voice chat, spelar på gemensam plattform. 
Var 4:e vecka IRL (fysiska träffar) i kyrkan.
Läger: En helg per termin 
Upptakt: Söndagen den 4 oktober
Konfirmation: 10 april 2021 Fredrikskyrkan                                                        

· Torsdagskonfirmander 2020-2021
När: Torsdagar kl 16.00-18.00
Var: Trossö
Läger: En helg per termin
Upptakt: Söndagen den 4 oktober
Konfirmation: 24 april 2021 i Fredrikskyrkan 

· Helgkonfirmander 2020-2021
När: En söndag i månad
Var: Trossö
Läger: En helg per termin
Upptakt: Söndagen 4 oktober
Konfirmation: 22 maj 2021 Fredrikskyrkan 

· Sommargrupp 2021
När: Vecka 24, 25 och 26 
Var: I närområdet/Karlskrona
Läger: Läger v 25, måndag – torsdag
Upptakt: Söndagen den 1 december 2020
Konfirmation: 3 juli 2021 i Fredrikskyrkan

 

 

 

Kvällsandakt med Sommarkonfirmander
Jenny Fogelström

Jenny Fogelström

Svenska kyrkan Karlskrona

Komminister- (häktespräst)

Anders Bergström

Anders Bergström

Svenska kyrkan Karlskrona

Barn & ungdom