Foto: Alex & Martin/IKON

Alternativ vid gravsättning

Här följer en sammanställning över de gravsättningsalternativ som förekommer i pastoratet. I begravningsavgiften ingår plats för gravsättning med villkor som beror på vilket gravsättningsalternativ man väljer.

Kistgrav:

Gravplatsen upplåts i 25 år efter senaste gravsättningen. När gravrättsperioden gått ut kan man förlänga gravrätten i 15 års intervaller. Skötseln av graven ansvarar gravrättsinnehavaren för. Kyrkogårdsförvaltningen kan åta sig skötseluppdrag.

Urngrav:

Gravplatsen upplåts i 25 år efter senaste gravsättningen. När gravrättsperioden gått ut kan man förlänga gravrätten i 15 års intervaller. Skötseln av graven ansvarar gravrättsinnehavaren för. Kyrkogårdsförvaltningen kan åta sig skötseluppdrag.

Askgravlunden/askgravplatserna:

För gravsättning i askgravlunden på Griftegården gäller följande: Man har ingen gravrätt, men gravplatsen får disponeras 25 år efter senaste gravsättningen. Man får vara med vid gravsättningen, en mindre gravvård med namn är tillåtet och vid gravvården kan två askor gravsättas. Smyckningen sker vid en gemensam smyckningsplats.

För askgravplatserna på Vämö gäller följande:

Man har ingen gravrätt, men gravplatsen får disponeras 25 år efter senaste gravsättningen. Man får vara med vid gravsättningen, en mindre gravvård med namnplatta är tillåtet och vid gravvården kan två askor gravsättas. Smyckning med högst två vaser eller lyktor får göras i direkt anslutning till gravvården. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den plantering som få göras. Förvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden/askgravplatserna.

Minneslunden:

Är helt anonym. Man får inte vara med vid gravsättningen och all smyckning sker vid en gemensam smyckningsplats. Namnen på de gravsatta skrivs in i en minnesbok som finns på förvaltningens expedition. Förvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Minneslund finns på Griftegården, Vämö- och Aspö- begravningsplatser.

Spridning av askan utanför begravningsplatserna:

Länsstyrelsen kan ge godkännande till spridning av aska utanför begravningsplatsen, ansökan med angivande av var man vill genomföra spridningen ställs till Länsstyrelsen.

Vill ni ha mer information om gravsättningsskicken vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen.