Foto: Inga-Lill Wass

Norrfjärdens församling

Vår församling vill vara en levande och varm gemenskap. Vi vill förmedla tro, närvaro, öppenhet och hopp. Känn dig varmt välkommen att fira gudstjänst och delta i församlingens verksamhet!

Preliminära valresultat i Norrfjärden

Nu är de preliminära valresultaten klara för Norrfjärdens församling och Luleå stift, och några mandat är förändrade i kyrkofullmäktige.

Orgelkonsertserie - en musikresa

Onsdag 22 september startar en konsertserie med orgelmusik för att uppmärksamma Piteå 400 år. Medverkar gör tre organister från tre olika församlingar.

Lediga tjänster

Nu söker Norrfjärdens församling en vaktmästare, 100%. Välkommen med din ansökan senast 28 september!

Hållbart liv

Till dig som som längtar efter ett helare liv i alla riktningar - till dig själv, till medmänniskor, till skapelsen och till Gud vill vi inbjuda till tre lördagar i höst.

Café Norrfjärden och Café Rosvik

Välkommen till öppet café, i både Norrfjärden och Rosvik! Öppen mötesplats för alla åldrar med hembakt fika. Kom ensam eller tillsammans med andra.

Barnkören Happy Voices

Du som går i årskurs 1-6, välkommen att sjunga i barnkör! Torsdagar kl. 15.15-16.00 i Norrfjärdens kyrka.

Barnkören Glädjeljud

Du som vill prova på att vara med i en barnkör och är mellan 4-6 år, välkommen till Glädjeljud! Vi övar tisdagar kl. 18.00-18.30 i Norrfjärdens kyrka.

Efter skolan

Du som går årskurs 3-6, välkommen måndagar jämna veckor kl. 14.30-16.30 till församlingsgården i Norrfjärden, i direkt anslutning efter skoldagen.

Sång till hälsa

Välkommen till Sång till hälsa, i Rosviks kyrka och Norrfjärdens kyrka. För dig som tycker om att sjunga och träffa andra!

Retreater under 2021

Välkommen att delta i någon av årets retreater i Norrfjärdens församling. Reflektion, stillhet och gemenskap.

Ledarkurs

Här är kursen för dig som vill bli utrustad för framtiden! Startar under hösten 2021, anmäl dig senast 4 oktober.

Gång till hälsa i Rosvik

Gemenskapspromenad i din egen takt på torsdagar kl.13.30. Möjlighet till fika efteråt. Start torsdag 14/9.

Gång till hälsa i Norrfjärden

Välkommen att promenera i din takt, du som vill träffa andra på avstånd och ha trevligt. Onsdagar kl. 13.00, samling utanför Norrfjärdens kyrka. Efteråt kokas kaffe över öppen eld.

Livesända gudstjänster

Under sommar sänds söndagsgudstjänsterna via videolänk från Norrfjärdens kyrka. Du hittar länken här!

Här kan du se hela kalendern

Här finns program/predikoturer/kalender för aktiviteter och händelser i vår församling. I kalendern kan du även söka på specifika datum genom att klicka på datumet.

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1-4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 19-24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren psalm 49, vers 6-12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.

Du kan swisha din gåva eller kollekt!

Till söndagens kollektändamål: 123 336 6762
Till Act, det internationella insamlingsarbetet: 123 222 1067
Till minnestelegram: 123 146 1714
Till serveringsavgift: 123 427 2514
Till SKUT, Svenska kyrkan i Utlandet: 123 365 11 71