Foto: Alex & Martin /IKON

Bön

Bön är hjärtats samtal med Gud. Bönens hemlighet är längtan efter att komma nära. Det är en längtan som ligger mycket djupare än känslor och ord. Att be är att röra vid tillvarons allra starkast krafter.

Personlig förbön

Förbön handlar om att be för varandra. Att be för någon är att vara alldeles intill, trots yttre avstånd. Om du vill ha personlig förbön kan du ge dig tillkänna så kan vi be för och med dig.

Bikt

Bikt är ett erbjudande om försoning med Gud, människor och det egna livet. Djupt inne i samvetets minne finns nog alltid bilder från våra liv som vi helst vill slippa se - tillfällen då vi gjort ont och händelser då vi gjort andra illa.

Bikten är en möjlighet att få höra Guds förlåtelse personligt uttalad över det egna livet. I ensamhet, med bara en präst som lyssnar, får man bekänna det som har blivit fel i livet. Det som tynger hjärta och samvete behöver inte längre döljas. Allt får sägas inför Gud, och för alla och allting finns Guds oändliga barmhärtighet.

Du som vill bikta dig är välkommen att kontakta Mirjam Eriksson, kyrkoherde. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Morgonbön


Norrfjärdens kyrka

Tid: 08.30
Dag: Måndag, tisdag, onsdag och fredag
På onsdagar går vi över till församlingsgården efteråt för fika och gemenskap. Torsdagar hålls morgonbönen på EFS Norrfjärden kl. 09.00.

Rosviks kyrka

Tid: 09.30
Dag: Tisdag
Med efterföljande fika och samtal.

 • Mirjam Eriksson

  Mirjam Eriksson

  Norrfjärdens församling

  Kyrkoherde

  Mer om Mirjam Eriksson

  Mirjam är kyrkoherde för hela församlingen. I en liten församling fungerar man som spelande lagledare för både anställda och ideella medarbetare. Mirjam arbetar med lednings- och organisationsfrågor och sitter med i kyrkorådet. Som präst leder Mirjam också gudstjänster, predikar, delar glädje och sorg i samband med dop, vigslar och begravningar samt erbjuder samtalsstöd och förbönstjänst.