Foto: Alex & Martin /IKON

Bön

Bön är hjärtats samtal med Gud. Bönens hemlighet är längtan efter att komma nära. Det är en längtan som ligger mycket djupare än känslor och ord. Att be är att röra vid tillvarons allra starkast krafter.

BÖNESAMLINGAR

EFS Rosvik inbjuder till bön och samtal om tro och liv i Rosviks kyrka måndagar kl.13.00.

Personlig förbön

Förbön handlar om att be för varandra. Att be för någon är att vara alldeles intill, trots yttre avstånd. Om du vill ha personlig förbön kan du ge Dig tillkänna så kan vi be för och med dig.

Bikt

Bikt är ett erbjudande om försoning med Gud, människor och det egna livet. Djupt inne i samvetets minne finns nog alltid bilder från våra liv som vi helst vill slippa se - tillfällen då vi gjort ont och händelser då vi gjort andra illa.

Bikten är en möjlighet att få höra Guds förlåtelse personligt uttalad över det egna livet. I ensamhet, med bara en präst som lyssnar, får man bekänna det som har blivit fel i livet. Det som tynger hjärta och samvete behöver inte längre döljas. Allt får sägas inför Gud, och för alla och allting finns Guds oändliga barmhärtighet.
Du som vill bikta dig är välkommen att kontakta Dennis Lundqvist, kyrkoherde.