Foto: Magnus Aronson /IKON

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens främsta gemensamma mötesplats. Där får vi tillsammans möta Gud i bön och lovsång, genom Bibelns ord, predikan och nattvard.

I gudstjänsten får vi fördjupas i tron och i vår gemenskap med Gud: Fadern, Sonen och den heliga Anden. Där får vi också möta varandra och växa som gemenskap, till Kristi kropp på jorden. Så förenas vi i både tid och rum med alla kristna på jorden i alla tider. På ett mystikt sätt blir vi del av en gemenskap utan gräns. På den här mötesplatsen handlar Gud med oss. Vi rustas och sänds ut till tjänst i vår vardag.

I Norrfjärdens församling firas nästan alltid söndagens huvudgudstjänster kl. 11 i Norrfjärdens kyrka och kl. 18 i Rosviks kyrka. Ungefär hälften av gudstjänsterna är mässor, vilket innebär att vi firar nattvard tillsammans. Alla döpta är välkomna att ta emot Jesu Kristi kropp och blod i brödets och vinets gestalter.

Utöver huvudgudstjänsterna firas också andra gudstjänster. En onsdagkväll i månaden firas veckomässa i Norrfjärdens kyrka, och varannan onsdag, i anslutning till ungdomsträffar, firas mässa på EFS i Norrfjärden. Dessutom firas olika gudstjänster ute i byarna, oftast i samarbete med någon av EFS-föreningarna.

Alla är varmt välkomna på våra gudstjänster. Kalendern är uppdaterad med information kring gudstjänsterna.