Foto: Emma Dahlbäck

Gravkapellet

Gravkapellet som finns på kyrkogården är helt klätt med spån, även strävpelarna som sticker ut från byggnadens fasad. Stilen är nationalromantisk och anspelar på fornnordisk byggnadskonst. Gravkapellet är ritat av Hööks arkitektbyrå och ritningarna godkändes 1948.