Foto: Piteå museum

Om församlingen

Norrfjärdens församling är en utpräglad lågkyrklig bygd. Inom församlingen finns EFS-föreningar i Norrfjärden, Rosvik, Holmträsk, Nybyn och Sjulsmark.

Församlingen har idag ca 5000 kyrkotillhöriga. Ungefär 87 % av bygdens folk tillhör Svenska kyrkan.
 
I församlingen finns aktiva idrottsföreningar, politiska föreningar, hembygdsföreningar, byautvecklingsgrupper med mera.
 
I Norrfjärdens församling finns två tätorter, Rosvik och Norrfjärden samt flera byar. Skolor finns i Sjulsmark, Holmträsk, Rosvik och Norrfjärden. I församlingen finns även vårdcentral och två servicehus; Norrgården och Rosågränd. 
 
Andra trossamfund som finns i bygden är Evangeliska frikyrkan i Norrfjärden och Rosvik.