Foto: Magnus Aronson /IKON

Verksamhet

I Norrfjärden församling finns det mötesplatser för alla åldrar. Välkommen att delta!

Barn och ungdom

Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”, därför är alla barn och ungdomar särskilt välkomna till församlingens barn- och ungdomsverksamhet!

Diakoni

Diakoni är möte med människor och särskilt möte med människor i utsatta livssituationer. Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens främsta gemensamma mötesplats. Där får vi tillsammans möta Gud i bön och lovsång, genom Bibelns ord, predikan och nattvard.

Sjukhuskyrkan

Om du akut vill komma i kontakt med Sjukhuskyrkan, ring sjukhusets växel: 0911 - 750 00. Efter växelns stängning kan man nå sjukhuskyrkan via sökarnummer: 0740-37 64 21.

Bön

Bön är hjärtats samtal med Gud. Bönens hemlighet är längtan efter att komma nära. Det är en längtan som ligger mycket djupare än känslor och ord.

Pilgrimsled

På Vallsberget och med start på Lindbäcksstadion finns en 4,5 km lång pilgrimsled med tio stationer och med Frälsarkransen som tema. Leden vill uppmana till eftertanke och återhämtning.

Mission

Mission är att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Missionsuppdraget är stort och innebär att på Jesus Kristus uppdrag förkunna evangeliet i ord och handling.