Norrfjärdens kyrka

Norrfjärdens församling bildades 1915 efter en delning av Piteå landsförsamling. Men redan 1913 fick Norrfjärdens sin första egna kyrka.

Efter ett åsknedslag i augusti 1963 brann den gamla kyrkan ned och den nuvarande kyrkan är belägen en bit upp från Porsnäsfjärdens södra strand.

Kyrkan ritades av Göte Lundström och invigdes på midsommardagen 1967.

Kyrkans korvägg är utformad av Fritz Sjöström. Koret är markerat genom asymmetriskt utskjutande tegelskärmar som symboliserar den rämnade förlåten. Förlåten är ett draperi som fanns i templet i Jerusalem, och det skilde tempelrummet från det allra heligaste dit bara översteprästen hade tillträde. I Bibeln står det att förlåten rämnade vid Jesu död och det kan ses som en symbolik för att Jesu död öppnade vägen för var och en till Gud.

Treenigheten markeras av ett triangelformat tegelfält högt upp på väggen. Sydväst om kyrkan stod tidigare en klockstapel som tillverkats av räddat material från den nedbrunna kyrkan.

Ner mot Fjörn ligger Norrfjärdens kyrkstad, en levande kyrkstad och kulturskatt. 

Norrfjärdens kyrka är kulturminnesmärkt.