Foto: Emma Dahlbäck/ IKON

Kyrkstaden

I Norrfjärdens kyrkstad finns det 31 kyrkstugor med sammanlagt 128 kammare.

För dig som är kyrkstugeägare finns möjlighet mot depositionsavgift tillhandahålla en nyckel till servicebyggnaden.

Kyrkstaden har genom åren möjliggjort för många församlingsbor att delta i det kyrkliga livet, att få träffas och knyta bekantskaper. Även i dag används många kammare flitigt.

Vid årsskiftet 1913-1914 fattade kyrkostämman en del beslut om att bygga på kyrkmalmen. Kyrkstugorna med åtta rum i varje kostade ungefär 4500 kr per stuga. De stugor som byggdes längre ned byggdes med fyra rum i varje och allra längst ned mot fjärdens byggdes några rader med mindre stugor.