Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation 2021/2022

Konfirmation för dig som är född 2007 eller tidigare. Konfirmation handlar om att lära sig mer om kristen tro, lära känna Jesus, få möjlighet att fundera på livets svåra frågor och ha kul. Detta år erbjuder vi två olika alternativ till konfirmation.

smågrupper

Vi träffas onsdagar efter skolan i 1,5 timme i Norrfjärdens församlingsgård samt söndagar och under läger. Varje grupp har upp till åtta deltagare. Start 20 oktober 2021.

en helg i månaden

Vi träffas en lördag i månaden, kl. 10:00-16:00, i Rosviks kyrka samt söndagar
och under läger. Start 30 oktober 2021.

gemensamt för båda grupperna

Välkomstgudstjänst och föräldraträff: Norrfjärdens kyrka den 17 oktober kl. 11.00. Två lägerhelger under konfirmationstiden, höstterminen 19-21 november 2021
och vårterminen 25-27 februari 2022. Gemensam resa till Stockholm efter konfirmationen 26-29 maj.

Konfirmation: 15 maj 2022
Anmälan: Senast 3 oktober 2021 via webbformulär (klicka här).
Kontakt: Henrik Berglund, 0911-22 67 50
henrik.t.berglund@svenskakyrkan.se

Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.

Samisk konfirmation 2022

Buerie båeteme boahtin! Buerestbåhtieme! Burist båhte! Buorisboahtem! Välkommen till samisk konfirmation med samiskt konfirmandläger 18 – 25 juni och konfirmation under midsommarhelgen 2022! Nu är anmälan öppen fram till den 15 september.