Foto: Jim Elfström /IKON

Rättvisemärkt

I Norrfjärdens församling serveras rättvisemärkt kaffe och te. En del rättvisemärkta varor finns även till försäljning i Rosviks kyrka och församlingsgården i Norrfjärden.

Köp rättvisemärkta varor och förbättra livsvillkoren för odlare och producenter i syd.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

När du väljer rättvisemärkt bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning.