Foto: Magnus Aronson /IKON

Sjukhuskyrkan

Om du akut vill komma i kontakt med Sjukhuskyrkan, ring sjukhusets växel: 0911 - 750 00. Efter växelns stängning kan man nå sjukhuskyrkan via sökarnummer: 0740-37 64 21.

Svenska kyrkan och frikyrkorna i Piteå arbetar tillsammans med den andliga vården; själavård och samtal i tider av sjukdom, ensamhet och kriser.

Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra kristna samfund eller andra religioner.

Sjukhuskyrkan i Piteå