Foto: Emma Dahlbäck

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen i Norrfjärden ligger mellan kyrkan och kyrkstaden vid Porsnäsfjärdens södra strand. Byggnaden har tidigare varit bland annat vårdcentral. Under en tid fungerade den även som kyrkoherdebostad. Numera finns expeditionslokaler, kontor för församlingsanställda och sammanträdesrum för kyrkoråd i huset.

På församlingsexpeditionen i Norrfjärden bokförs registrering av dop, konfirmationer, vigslar och begravningar samt medlemskap i Svenska kyrkan.
 
Adress: 
Helgenäsgatan 19 B
945 31 Norrfjärden

Församlingsexpeditionen: 
Telefonnummer: 0911-200018
 
Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag10.00-12.00. Onsdag 13.00-15.00. 
Övriga tider går det bra att ringa på dörr klockan. Vanligtvis finns det personal tillgänglig under kontorstid. Lunchstängt mellan 12.00-13.00.
 

Här kan du:

  • beställa tid för dop, vigsel och begravningsgudstjänst.
  • skicka minnestelegram, i samband med begravning till följande ändamål: Hela världen-Svenska kyrkans internationella arbete för mission och diakoni, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet), Cancerforskningsfonden i Norrland, Hjärt- och lungsjukas förening i Piteå, Hjärt- och lung fonden, Barncancer fonden, Demensfonden, Stiftelsen AMYL (Skellefteå sjukan) och Lions barnfond-hjärtat .
  • boka församlingsgården och Rosviks kyrka för minnesstunder, dopsfest och övriga sammankomster.
  • boka lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Även få hjälp beträffande gravskötsel och gravregister.
  • begära inträde i eller utträde ur Svenska kyrkan.

Begravningsgudstjänst

Död och sorg ställer oss människor inför de grundläggande frågorna om livets mening, vem Gud är och om livet efter döden.

Begravningskostnader

Vad ingår i begravningsavgiften och inte? Församlingsexpeditionen kan ge dig information om vad som är avgiftsfritt och vad dödsboet betalar eller ansvarar för.

Personal

Söker du någon ur vårt arbetslag? Har finns kontaktuppgifter till församlingens personal.

Dop

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva.

Kyrkogården

Kyrkogården är den plats där de döda begravs. För de anhöriga är det en viktig plats, både när det gäller att minnas och att sörja.