Vi reder ut begreppen

Här förklarar vi närmare skillnaden mellan Minneslund och Askgravlund, eller vad gravskötsel betyder.

ASKGRAVLUND

Askgravlund är ett alternativ till minneslund där det inte råder samma krav på anonymitet. Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättning och den avlidnes namn skrivs ut på en minnesplakett. Exakt var askan ligger begravd i askgravlunden markeras inte. I likhet med jordsättning så har man rätt till denna typ av grav i 25 år och namnskylten sitter uppe under denna tid.

Smyckning i form av ljus och snittblommor sker endast i för ändamålet avsedd ljusbärare. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel av askgravlunden.

GRAVPLATS

En gravplats upplåts vanligen på 25 år. Men tiden kan förlängas hur många gånger som helst. Rätten till gravplats regleras i av begravningslagen och ingår i begravningsavgiften.

GRAVRÄTT

Gemensamt för kistgrav, urngrav är att det ska finnas gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har rätt att ha namn på gravsten eller annan gravvård samt planteringsyta/gravsmyckning. Men är också skyldig att se till att graven sköts. 

Rätten till en gravplats upplåts till den som dödsboet anmält till församlingsexpeditionen som gravrättsinnehavare. Detta skall ske inom sex månader från dödsfallet. Gravrättsinnehavaren bestämmer bland annat vem som har ansvaret för att graven vårdas enligt de regler som finns i det gravbrev som församlingsexpeditionen utfärdar som bevis på gravrätten. Gravrätten gäller för 25 år från den senaste gravsättningen och kan som regel därutöver förlängas så länge gravplatsen vårdas.

Vi söker gravrättsägare! Kontakta församlingsexpeditionen för mer information. 

GRAVSKÖTSEL

Kostnaden för skötsel av en grav ingår inte i kyrkoavgiften eller i begravningsavgiften. Här hittar du information om Norrfjärdens församlings avtal kring gravskötsel.

GRAVSÄTTNING

Innebär att den dödes kropp – stoftet eller aska – placeras på en allmän eller enskild begravningsplats. Den som vill strö askan i havet eller över land måste kontakta länsstyrelsen.

GRAVVÅRD

Gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare att hitta graven och kan till exempel vara en gravsten, huggen eller natursten, eller kors i smide, trä, glas, eller keramik. Men gravvården omfattar också stenramar, staket, kedjor och monument vid graven. Utformningen av gravvården måste godkännas av kyrkorådet eller kyrkogårdsnämnden.

kistgrav

En traditionell gravplats för kista och urnor med plats för en eller flera personer. Gravrätt gäller i 25 år efter jordfästning.

Anhöriga ansvarar för gravvårdens skötsel såvida inte speciellt avtal ingåtts tidigare med församlingen.

KREMERING

Vid kremering bränns kistan, varefter askan gravsätts. Askan efter en avliden är det som blir kvar efter kremeringen. En mindre del av askan kommer från kistan. Askan kan läggas i urna eller gravsättas på annat sätt.

MINNESLUND

Minneslund är ett gemensamt, anonymt gravskick. Anhöriga medverkar ej vid gravsättningen och den avlidnes namn skrivs ej ut i anslutning till gravplatsen. Platsen där askan gravsätts markeras inte.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel av minneslunden. All smyckning i form av ljus och snittblommor sker på speciellt avsedd plats för detta.

STRÖ ASKA

Att strö ut aska över vatten och naturmark kräver tillstånd från länsstyrelsen i det län där gravsättningen ska ske.

URNLUND ELLER URNGRAVPLATS

Snarlik traditionell jordbegravning fast med urna istället för kista. Många gånger sker urnnedsättningen i redan befintlig familjegrav. Nya urngravar har plats för fyra urnor samtidigt som familjegravar har plats för betydligt fler. Anhöriga är välkomna att delta vid urnnedsättningen.

Gravrätten vid urnnedsättning gäller i 25 år, på samma sätt som vid jordbegravning. Anhöriga ansvarar för gravvårdens skötsel såvida inte speciellt avtal ingåtts tidigare med församlingen.

FRÅGOR

Kontakta oss gärna på 0911-20 00 18

aksgravlunden, norrfjärdens kyrkogård:

Foto: Kjell F Sjöberg

norrfjärdens kyrkogård: