Församlingsgården Norrfjärden
Foto: Bo Eriksson

Församlingsgården

Församlingsgården i Norrfjärden används i dag för bland annat för barn- och ungdomsverksamhet, kyrkluncher, samtalsgrupper, enskilda samtal, minnesstunder och dopkalas. Endast nedervåningen är i bruk.

Foto: Inga-Lill Wass
Foto: Inga-Lill Wass

Hyra lokalen
Det finns möjlighet för dig som privatperson att hyra nedre våningen i församlingsgården för olika ändamål. Den övre våningen är inte renoverad efter en vattenskadan och är inte i bruk.

Bokningen görs på pastorsexpeditionen, tel: 0911-20 00 18.

Lokalerna är anpassade för personer med funktionshinder.

Historik
I början av 1900-talet, fick F. E. Öberg från Harrbäcken uppdraget att rita ett förslag till sockenstuga, som skulle inrymma två skolsalar på nedre botten samt en kammare. På övre våningen byggdes en större sal och en bostadslägenhet på tre rum och kök, och den stod klar 1909.

Av gamla protokoll framgår att nedre våningen av sockenstugan skulle vara inredd under sommaren 1909. Allt talar för att byggnaden togs i anspråk som skollokal hösten 1909. På den tiden hade ju kyrkan ansvaret för skolan. Långt senare - när kommunalfullmäktigeinstitutionen infördes - övergick skolväsendet till kommunen.
 
En tid hade också dåvarande Norrfjärdens kommun sitt kommunalkontor i byggnaden - innan det blev flyttat över till den gula tegelbyggnaden, granne med församlingsgården,  som i dag rymmer förskola. Från 1950-talet är sockenstugan helt nyttjad för församlingsändamål.
 
Övervåningen var tidigare bostad för lärare och sedan kantor.
 
I byggnaden bakom församlingsgården - på övervåningen - hade skolan sin slöjdsal. På flygelbyggnaden, där det nu är förråd för kyrkan, var det utedass. Ett flertal sådana på rad. Dassdörrarna är sedan länge bortplockade och försedd med vanliga väggar.
  
När kyrkan brann ned 1963 användes först av EFS som gudstjänstlokal. Sedan blev det församlingsgården, då kallad kyrksalen. 
 
Klockan som hänger inne i församlingsgården är en gåva från byggmästare i bygden i samband med den nya kyrkans invigning. En gammal skeppsklocka.
Intill kyrkan finns klockstapeln kvar som användes för att ringa in till gudstjänst i kyrksalen under den tid församlingen var utan kyrka. Den klocka som hängde i den är inte skeppsklockan. Det var istället en klocka utlånad från Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Foto: Inga-Lill Wass
Foto: Inga-Lill Wass