Foto: Magnus Aronson /IKON

Diakoni

Diakoni är möte med människor och särskilt möte med människor i utsatta livssituationer. Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människors förmåga att växa och resa sig.

Vi vill vara närvarande i det som händer och sker i sorg och svårigheter men också i glädje. Vi vill följa människor en bit på livsvägen, bryta ensamhet och uppmuntra varandra till ett liv i tro, hopp och kärlek. Det diakonala mötet är villkorslöst och ett mål i sig, och inte ett medel för att nå andra mål.

Samtal

Alla behöver vi någon att samtal med. I församlingen finns någon som vill och har tid att lyssna.

Svenska kyrkans präster och diakoner har kunskap och lång erfarenhet av olika former av samtal. Att inför en annan människa få formulera sina frågor och uttrycka sina känslor, kan hjälpa oss att leva i en många gånger svår och motsägelsefull värld.

Det kommer tider i livet när det är nödvändigt att stanna upp och fundera över sin livssituation. Det kan till exempel handla om oro över hälsan, arbetet, relationer till andra, svåra sjukdomsbesked, separationer, skilsmässa eller att man känner sig ensam. Vi kan också bära känslor av skuld, otillräcklighet, vrede, hat eller likgiltighet som vi behöver dela med en annan människa.

Kontakta oss om du behöver någon att prata med. 

 

Socialt stöd

För dig som vill och behöver finns det möjlighet att få en följeslagare till eller en röst i kontakten med till exempel socialtjänst, sjukvård, skola eller andra myndigheter.

Sexuella övergrepp

Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta gäller överallt, även inom kyrkan.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp