Gravskötsel

Här hittar du information om de gravskötselavtal som Norrfjärdens församling erbjuder.

Gravskötsel

1 st Grundvård markrabatt 800 kr

OBS! Vid all blomrabatt beställning så tillkommer 1 st grundvård à 800 kr.

  •  Liten rabatt (1 huvudväxt och 2 kantväxter) 140 kr
  • Mellan rabatt (2 huvudväxter och 5 kantväxter) 315 kr
  • Stor rabatt (3 huvudväxter och 7 kantväxter) 455 kr
  • Extra stor rabatt (5 huvudväxter och 10 kantväxter) 700 kr

Kyrkogårdsförvaltningen står för 2022 års blomurval.

Ljuständning Allhelgona

70 tim gravljus med lock ink. tändning 100 kr.
Vi håller med ljus och tänder sista vardag innan helg. Vi ger ingen brinngaranti på grund av att ljus kan släckas av exempelvis vind, snö eller regn.

Betalning

Vi fakturerar beställare på kostnaden och den måste vara betald innan gravskötseln påbörjas. Vi tar emot beställningar fram till 2022-05-25.

Att erbjuda blomskötselavtal är nytt för detta år 2022 så vi förbehåller oss rätten att utvärdera och eventuellt ändra service och produkttjänster vid årets slut. 

*Om du själv inte är gravrättsinnehavare för gravvården så måste den personen meddelas om er beställning.

Ladda ner informationen om gravskötselavtal. 

Beställning

Kontakta församlingsexpeditionen:

0911-20 00 18
norrfjardens.forsamling@svenskakyrkan.se