Rosviks kyrka

Mitt i Rosviks centrum finns Rosviks kyrka belägen. Upphovsman var arkitekten Heiko Becker-Sassenhof. Den 2 september 1984 invigdes kyrkan av biskop Olaus Brännström.

Konstnären Tora Ceder har stått för kyrkorummets konstnärliga gestaltning där det vackra fågelstrecket ”Flyttfåglarna” hamnar i blickfånget. Korväggen pryds med konstverk av konstnären Arne Bäckström.

I kyrkan finns en tiostämmig orgel från 1988 som är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad. Kyrkan nyttjas gemensamt av Norrfjärdens församling och EFS missionsförening i Rosvik.