Foto: Alex & Martin /IKON

Begravningskostnader

Församlingsexpeditionen kan ge dig information om vad som är avgiftsfritt och vad dödsboet betalar eller ansvarar för.

Detta får du för begravningsavgiften:

 • Gravplats i 25 år

 • Gravsättning av kista/urna. Inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

 • Kremering

 • Transport av kistan från bisättninglokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats inom huvudmannens område.

 • Lokal för förvaring och visning av stoftet

 • Lokal för begravningsceremoni.

 • Skötsel av kyrkogården/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar vård och underhåll.

För den som är medlem i Svenska kyrkan ingår dessutom:

 • Sorgesamtal inför begravningen

 • Begravningsgudstjänst

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning

 • Dekoration och blommor

 • Transport av kistan till bisättningslokal

 • Bouppteckningskostnader

 • Begravningsceremoni för den som inte tillhört Svenska kyrkan

 • Bärare av kistan i procession till graven

 • Minnesstund

 • Gravsten

 • Skötsel av graven.

 • Hyra av lokal för minnesstund.