EFS-föreningar i församlingen

Inom Norrfjärdens församling finns det fyra EFS-föreningar. EFS är en självständig organisation inom Svenskakyrkan.