Foto: Carl Anders Nilsson/ IKON

Mission

Mission är att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Missionsuppdraget är stort och innebär att på Jesus Kristus uppdrag förkunna evangeliet i ord och handling.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.

Matteusevangeliet 28:19

Mission omfattar hela människan: kropp, själ och ande. Därför är mission också att fira gudstjänst, att uppsöka och inbjuda människor till en kristen gemenskap, arbeta för mänskliga rättigheter, stödja fredsarbetet, miljöarbetet, skuldavskrivning för fattiga länder, hälso- och sjukvård.

Mission är att verka för hela skapelsens upprättelse. Det internationella arbetet i vår församling kommer till uttryck bland annat genom ett aktivt insamlingsarbete till Svenska kyrkans internationella arbete, Hela världen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta missionsombudet i Norrfjärdens församling, 

Eva Carlsson, Svenska kyrkans internationella arbete
Tel. 0911- 200188