Foto: Magnus Aronson /IKON

Kyrkoråd 2022-2025

Dessa sitter i kyrkorådet för Norrfjärdens församling:

Mirjam Eriksson
Arne Fallén
Karl Henrik Fjellström
Lennart Gustavsson
Anders Hannus
Ingrid Anna Maj Häggbom
Ebba Anna-Britta Jonsson
Gunnar Jonsson
Sigvard Lindgren
Rolf Börje Olofsson
Marcus Olsson
Gerd Sävenstedt
Siv Öhman
Kristina Ölund