Foto: Magnus Aronson /IKON

Dop

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse.

Dopets betydelse

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt påminner dopet oss om att det finns en väg som går genom död till liv tillsammans med Jesus. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. 

Namnet

Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. Namnet är viktigt och står för den man är som person, och att man är unik. Därför frågar prästen tidigt efter namnet på den som ska döpas.  Vid dopet skrivs vi in i Guds stora bok, en bild av att den enskilda människan finns med i ett stort sammanhang och är viktig för helheten.

Festen

Dop är fest! Själva dopgudstjänsten är en fest där vi alla firar att en ny medlem blir en del av vår gemenskap. Ofta vill man fortsätta med ett kalas efteråt.  Detta kan göras på ett enkelt sätt och det finns inget som säger att man måste ha en efterfest. Att bjuda in släkt och vänner för att fira dopet har länge varit en tradition.  Ibland är det så att man inte har möjlighet att ha kalaset hemma. Norrfjärdens församling har ett församlingshem som ni är välkomna att låna för att ha dopfest i.

Hur gör jag om jag vill döpa mitt barn?

Meddela församlingsexpeditionen ert beslut. Vid eventuell avvaktan på dop skickar du en speciell blankett som du kan få av församlingsexpeditionen.

- Dag och tid för dopet bokar ni på församlingsexpeditionen i Norrfjärden. Våra öppettider är mån-fre kl. 10-12, tel:  0911- 20 00 18.
- Vi vill gärna att ”dopet firas som församlingsgudstjänst.” För att detta ska vara möjligt erbjuder vi omväxlande, engagerande och kortare söndagsgudstjänster.
- Vi erbjuder även fristående dopgudstjänster under lördagen eller söndagen.
- Dop i hemmen är också möjligt inom egna församlingen.

När ni beställt tid för dopet kommer någon av församlingens präster att kontakta er för dopsamtal.
- Utan kostnad utlånas dopklänning av församlingen. Bokning sker genom församlingsexpeditionen.
- Även serveringslokal för eventuellt efterföljande samkväm, församlingsgården i Norrfjärden eller serveringslokalen i Rosviks kyrka, utlånas utan kostnad.

Välkommen med era frågor om dopet, dopgudstjänsten och reglerna för kyrkotillhörighet genom ett besök på församlingsexpeditionen eller ring tel. 0911-20 00 18, måndag-fredag klockan 10.00-12.00.