Personal

  • Agnes Asker

   Agnes Asker

   Norrfjärdens församling

   Kommunikatör (vikarierande)

   Mer om Agnes Asker

   Agnes jobbar som kommunikatör. Hennes arbetsuppgifter handlar om att sprida information om församlingens olika verksamheter. Det innebär bland annat att uppdatera sociala medier, producera grafiskt material till församlingens aktiviteter och att hålla koll på hemsidans innehåll.

  • Henrik Berglund

   Henrik Berglund

   Norrfjärdens församling

   Präst

   Mer om Henrik Berglund

   Henrik är präst eller komminister som det också kan heta i Svenska Kyrkan. Han arbetar med enskilda gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigslar och begravningar) men även gudstjänstutveckling på längre sikt. Henrik leder alphagrupper och är med i konfirmandarbetet. Henrik har också ett ansvar att samordna det som händer i Rosviks kyrka och att inspirera till mer bön i församlingen.

  • Ullrika Bygdemo

   Ullrika Bygdemo

   Norrfjärdens församling

   Vaktmästare

  • Emma Dahlbäck

   Emma Dahlbäck

   Norrfjärdens församling

   Kommunikatör (tjänstledig)

  • Mirjam Eriksson

   Mirjam Eriksson

   Norrfjärdens församling

   Kyrkoherde

   Mer om Mirjam Eriksson

   Mirjam är kyrkoherde för hela församlingen. I en liten församling fungerar man som spelande lagledare för både anställda och ideella medarbetare. Mirjam arbetar med lednings- och organisationsfrågor och sitter med i kyrkorådet. Som präst leder Mirjam också gudstjänster, predikar, delar glädje och sorg i samband med dop, vigslar och begravningar samt erbjuder samtalsstöd och förbönstjänst.

  • Kajsa Fasth

   Kajsa Fasth

   Norrfjärdens församling

   Diakoniassistent

   Mer om Kajsa Fasth

   Kajsa arbetar med församlingens diakonala verksamheter. I det diakonala arbetet står det mänskliga mötet i centrum. Till henne kan du, ung som äldre, vända dig om du behöver någon att prata med, få råd eller ekonomiskt stöd. Våra diakoner och präster har alla tystnadsplikt så det som du berättar i förtroende stannar där. Kajsa ansvarar också för retreater, pilgrimsvandringar och internationella insamlingar samt håller i andakter både enskilt, på äldreboenden och i kyrkorna. 

  • Ylva Hannus

   Ylva Hannus

   Norrfjärdens församling

   Församlingspedagog

   Mer om Ylva Hannus

   Ylva jobbar som pedagog i församlingen. Hennes arbetsuppgifter rör i huvudsak barn och unga. Där arbetar Ylva främst med Konfirmandarbete, Ungdomsverksamhet, Ledarskola för unga ledare och även med öppen förskoleverksamhet “Liten och Stor”, Barnkör, Bibeläventyr samt Jul- och Påskvandringar.

  • Frank Häggbom

   Frank Häggbom

   Norrfjärdens församling

   Fastighets- och kyrkogårdschef

   Mer om Frank Häggbom

   Frank jobbar som fastighets- och kyrkogårdschef med ansvar över vaktmästeri och servicepersonal. Han ansvarar även för den kort- och långsiktiga underhållsplaneringen för kyrkogården och församlingens fastigheter. Dessutom medverkar han vid behov som kyrkvaktmästare.

  • Emma Isaksson

   Emma Isaksson

   Norrfjärdens församling

   Kyrkvaktmästare

   Mer om Emma Isaksson

   Emma jobbar som kyrkvaktmästare där hon till stor del jobbar med begravningsverksamhetsfrågor - administrativt men också i kyrkan och på kyrkogården. Förekommande arbetsuppgifter är: trädgårdsskötsel, gravvård, underhåll av lokaler och snöskottning. Emma tjänstgör också på gudstjänster, dop och bröllop. 

  • Jenny Marklund

   Jenny Marklund

   Norrfjärdens församling

   Församlingsvärdinna

  • Lars Sjöstedt

   Lars Sjöstedt

   Norrfjärdens församling

   Organist

   Mer om Lars Sjöstedt

   Lars jobbar som organist. Han spelar orgel och piano på gudstjänster och kyrkliga handlingar såsom dop, begravningar och vigslar. Dessutom har han hand om Sång till hälsa, Norrfjärdens kyrkokör samt orgel- och pianoelever.

  • Lina Tjernlund

   Lina Tjernlund

   Norrfjärdens församling

   Församlingsassistent

   Mer om Lina Tjernlund

   Lina jobbar som församlingsassistent. Hennes arbetsuppgifter rör i huvudsak barn och familj. Där arbetar Lina med öppen förskoleverksamhet – ”Liten och Stor”, barnkör, barnmöten och mellanstadiegrupper. Hon har också samarbete med förskola och skola genom besök i kyrkan/besök i skolan, Bibeläventyr samt Jul- och Påskvandringar. Lina arbetar också en liten del med kreativ verksamhet för vuxna.

  • Rickard Tjernlund

   Rickard Tjernlund

   Norrfjärdens församling

   EFS-pastor

   Mer om Rickard Tjernlund

   Rickard jobbar som pastor i EFS Norrfjärden.

  • Eva Wiklund

   Eva Wiklund

   Norrfjärdens församling

   Husmor

   Mer om Eva Wiklund

   Eva jobbar som husmor och med diakonala uppgifter. Hon ser till att det finns fika och mat vid församlingens olika verksamheter. På måndagar är det bl.a. henne ni möter på Café Norrfjärden. På onsdagar håller hon kaffepannan varm över elden utanför Norrfjärdens kyrka. Hon stödjer också församlingens ACT- och SKUT-ombud i deras arbete.

  • Dourina Vikström

   Dourina Vikström

   Norrfjärdens församling

   Administratör

   Mer om Dourina Vikström

   Dourina är administratör. Hon jobbar med kyrkobokföring, ekonomi, HR, GDPR, gudstjänst-och förtroendemannaadministration. På fredagar är det henne ni möter i församlingsexpeditionen.

  • Erik Öqvist

   Erik Öqvist

   Norrfjärdens församling

   Musiker (vik)