Församlingsinstruktionen

En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen, och här kan du bland annat läsa mer om Norrfjärdens församlings vision: Hela livet med Jesus.

Norrfjärdens församlings vision är HELA LIVET med JESUS.

Det handlar om livet från vaggan till graven, dagar med höjder och djup och om människan som en helhet av kropp, själ och ande. Människan är skapad till gemenskap i alla riktningar; till Gud, skapelsen, sina medmänniskor och sig själv. När relationer skadas får det konsekvenser i form av kroppslig, själslig och andlig nöd. Dessa svårigheter och sårigheter är något som förenar oss människor med varandra. Ingen kan köpa sig fri.

Sanningen är den att vi alla behöver Jesus för att helas och upprättas i relation till oss själva, varandra, till skapelsen och till treenig Gud. Genom en återupprättad relation till Gud genom Jesus kan alla våra relationer och hela livet helas. Det är vår tro fastän vi inte fått löften varken om att det ska ske fort eller fullt ut i detta liv. Somligt får vi inte se fullbordat förrän i himlen. Kristen tro är ett erbjudande om att, tillsammans med Jesus och varandra, vandra försoningens väg för att hela världen. Den vägen börjar här och nu, den börjar med dig och mig och den börjar med ett litet steg i tro och tillit.

Norrfjärdens församling vill vara en plats där rikedomen finns i gemenskapen och där människor får en möjlighet att finna djupare livsperspektiv. Vi vill erbjuda Mötesplatser där vi ömsesidigt välkomnar varandra, vardagsnära Växtplatser för att växa tillsammans i tro och liv, Rastplatser där vi värnar vilan och sist men inte minst Arbetsplatser där vi som enskilda och gemenskap vågar vidare med evangeliet för att hela människan och hela skapelsen.

Församlingsinstruktionen är antagen för år 2022-2026.

Här kan du läsa församlingsinstruktionen i sin helhet.