Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Kyrkogården

Kyrkogården är den plats där de döda begravs. För de anhöriga är det en viktig plats, både när det gäller att minnas och att sörja.

I Norrfjärden ligger kyrkogården i anslutning till kyrkan, sluttande ned mot Alterälven. Bredvid minneslunden finns en öppen utsiktsplats mot Porsnäsfjärden. Platsen är smyckad med ett stort kors.

Det är viktigt att stillheten och vördnaden för kyrkogården respekteras.

Kyrkogården är alltid öppen. Under sommarhalvåret finns oftast en vaktmästare eller kyrkogårdsarbetare på kyrkogården under dagtid. Vattenkannor och vattenposter finns på kyrkogården. Efter klockan 22.00 startar ett automatiskt bevattningssystem vid behov. Det finns även möjlighet att lämna komposterbart material och brännbart material i särskilda behållare.

hitta graven

Letar du en specifik gravplats? Kontakta expeditionen så hjälper de dig. 

Begravning på annan ort

Begravning på annan ort än där den avlidne var bokförd, kan förutom transportkostnaden i regel ske utan extra kostnad för dödsboet. Vår församling är ansluten till det så kallade clearingsystemet. Detta innebär att vi nu själva kan välja kyrkogård var som helst i Sverige utan extra kostand – ”om tillgång på gravplatsen medger det” (begravningslagen).

Gravplatsen

Norrfjärdens församling tillhandahåller gravplats. En kista eller urna får inte flyttas till en annan grav efter gravsättningen. Det är därför viktigt att valet av gravplats är väl genomtänkt.

Läs mer om de olika begreppen här.

Jordbegravning eller kremering skall ske inom en månad efter dödsfallet. Gravsättning av kista kan ske i anslutning till begravningsgudstjänsten eller ombesörjas av kyrkovaktmästarna någon av de närmaste dagarna därefter. Urnan skall gravsättas inom ett år efter kremering. Urnan gravsätts under barmarksperioden (maj-september).

Särskilda gravplatser

Norrfjärdens församling tillhandahåller gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund på Hedens begravningsplats utanför Öjebyn.

 

Gravskötsel

Här hittar du information om de gravskötselavtal som Norrfjärdens församling erbjuder. Beställ senast 25 maj 2022.