Foto: Mattias Wahlgren

Pressmeddelande: Invigning av Renässansorgeln

Nyhet Publicerad

Helgen 6-8 oktober firar vi att projektet med 1599 års orgel gått i hamn.

ÄNTLIGEN är det dags att formellt inviga Renässansorgeln, eller 1599-års orgel som den fått som arbetsnamn.

Från ax till limpa med detta arbete har vägen varit lång. När Claes Holmgren tillträdde som domkyrkoorganist fick han i uppdrag att göra ett orgelprogram för Visby domkyrka. Bland annat var det nödvändigt att restaurera den stora orgeln, eftersom kvaliteten på den utökning som gjordes på 1940-talet inte höll måttet. I det programmet så tog Claes Holmgren upp visionen om att den orgel som 1599 sattes upp på orgelläktaren skulle återuppbyggas. Detta tog dåvarande kyrkoråd hänsyn till när stora orgeln restaurerades tillbaka till sin ursprungliga omfattning: läktaren sänktes för att i framtiden ge tillräcklig plats för 1599 års orgel.

För att bringa kunskap om 1599 års orgel arrangerades några seminarietillfällen där tiden för orgelbygget belystes. Nu liksom då vet vi inte vem som byggde orgeln: inga arkiv finns bevarade som kan ge svar på den frågan. Däremot så vet vi nu att Strelow hade rätt i sin krönika när han skrev att det var stadens råd som betalade den. Vi kan nu se namnen på fyra av dem och deras familjevapen på den nyrestaurerade orgeln.

Sedan har kyrkoantikvarisk ersättning beviljats i olika etapper för en förstudie och för återställande av originaldelarna. Nybyggnationen får däremot församlingen betala själva. Att så skulle ske beslutade ett kyrkofullmäktige på förslag av Christer Engelhardt, då kyrkorådets ordförande.

Och nu är det dags för en festhelg för att fira att alla arbeten är slutförda. En helg, som förutom att biskop Sven Bernhard Fast på lördag inviger orgeln genom att bestryka vitala delar med olja, innehåller omfattar helgen två konserter. Fredag kväll spelar Karin Nelson på orgeln. Programmet innehåller bland andra några stycken ur den s.k. Wisbytabulaturen, dvs den orgelbok som en av de första organisterna, som spelade på orgeln, hade med sig från Tyskland. Det gör allt mera unikt: vi kan lyssna till den musik som spelades i domkyrkan när orgeln var ny, till en del via de orgelpipor som ljöd då. Och orgeln står på den plats den ursprungligen hade.

Den andra konserten avslutar festhelgen på söndag. Då utmanar organisten Carl Adam Landström kontrabasisten i Gotlandsmusiken, Nils Ossmann, på en musikalisk duell. Reciterar gör Tomas Bolme.

Grönlunds Orgelbyggeri har haft uppdraget att bygga upp orgeln. Nerikekonservatorn, Gabor Pasztor, har ansvarat för framtagandet av originalmålningarna på ryggpositivet och har färgsatt övriga nybyggda delar. Mads Kjersgaard, ”orgelarkeolog” och intoinatör, har med sin enorma kunskap om orglar varit en ovärderlig källa för att landa rätt i olika problemlösningar.

Inger Harlevi
Projektledare
Tel 0705 211260