Högre valdeltagande i pastoratet än rikssnittet!

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkovalet har lidit till sitt slut och de slutgiltiga rösterna är röknade - där deltagandet är det högsta sedan 1950-talet. Carl Johans pastorat har ett otroligt högt valdeltagande, mer än var fjärde medlem har röstat (27,79%)! Socialdemokraterna fick högst antal röster i alla tre val från pastoratet.

Sverigedemokraternas ökning inger en viss oro eftersom de i väsentliga delar har en annan värdegrund än Svenska kyrkan.

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift

I ungefär tre veckor har alla medlemmar i Svenska kyrkan kunnat rösta i kyrkovalet - antingen som förtidsröstning eller på själva valdagen, 17 september. Rösterna har räknats under ungefär två veckor, och det slutgiltiga resultatet är nu färdigt. 

I pastoratet valdes Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige, 11 mandat av 35. Socialdemokraterna fick även flest röster i valet för kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Göteborgs stift. 

För exakta siffror och resultat kan du gå in på Svenska kyrkans nationella hemsida: Resultat i kyrkovalet 2017.

I Göteborgs stifts pressmeddelande kring valet uttalar sig Biskop Per Eckerdal om ökningen i valdeltagandet.

"– Det är glädjande att valresultatet har ökat så markant från förra kyrkovalet, säger biskop Per Eckerdal. Jag ser det som ett uttryck för ett stort engagemang för Svenska kyrkan.

De politiska partierna stärker sin andel av mandaten i Göteborgs stiftsfullmäktige jämfört med förra kyrkovalet. Centerpartiet och Sverigedemokraterna ökar, medan Socialdemokraterna står kvar på 19 mandat. Bland nomineringsgrupperna utan koppling till politiska partier minskar både Öppen kyrka och Frimodig kyrka, medan POSK står kvar på 13 mandat.

– Sverigedemokraternas ökning inger en viss oro eftersom de i väsentliga delar har en annan värdegrund än Svenska kyrkan, fortsätter biskop Per Eckerdal. När en ledande företrädare för SD här i Göteborg uppmanar sina medlemmar att gå med i kyrkan för att rösta i kyrkovalet och sedan gå ur för att slippa betala medlemsavgiften avslöjar de vad de menar med sitt engagemang i kyrkan."

Cirka 1700 röster av 8888 stycken räknas vara ogiltiga. Det kan bero på att de ej är korrekt utförda - skrivit nomineringsgrupp som inte finns i pastoratet eller på annat sätt ej möjliga att räkna.