Drönarbild av Carl Johans kyrka.
Foto: Bob Dunkle

Carl Johans kyrka

Kyrkan invigdes den 3 december 1826 av biskop Carl Fredrik af Wingård. Arkitekten hette Fredrik Blom.

Kyrkans historia

Carl Johans kyrka är inte den första kyrkan i Majorna. Redan i början av 1700-talet hade en kyrka inrättats i ett förrådshus vid Gamla Varvet som var till för de människor som hade sitt arbete förlagt till varvet och amiralitetet. För övrigt var Majborna hänvisade till Örgryte kyrka som var huvudkyrka i pastoratet ända fram till 1883.

På 1700-talet var det många som ville att Majorna skulle bli en egen församling och få en egen kyrka. I maj 1786 gav Kung Gustav III tillstånd till gudstjänstfirande i en provisorisk lokal. I kyrkböckerna kallas den för Mariebergs församling. En materialbod på Mariebergs kyrkogård, som togs i bruk 1787, blev församlingens kyrkolokal, ett provisorium som varade i 40 år.

Bygget av Carl Johans kyrka startade 1824 och invigdes den första söndagen i advent 1826. Kyrkan har fått sitt namn efter kung Karl XIV Johan , som något år före invigningen varit på besök i det närliggande porterbruket. På 1860-talet påbörjades den renovering som innebar att altaret flyttades till kyrkans östra sida och en ny orgel placerades på en läktare vid västsidan. Även en ny predikstol och nya bänkar införskaffades. Kyrkans yttre fick sitt nuvarande utseende i samband med en renovering 1900, då tornets stenbyggnad försågs med en kopparklädd lanternin. Den senaste renoveringen av kyrkans insida var klar i december 1988.

Kyrkans inventarier

Ett väggur med fodral står bakom predikstolen. Den räddades från branden av Varvskyrkan som är Carl johans kyrkas ”föregångare”. Kyrkan brann ner 1820. Uret är tillverkat av Göteborgsurmakaren Olof Rising (1718–1783).

Den gamla altartavlan, som hänger intill vägguret räddades från samma brand. Tavlan föreställer Jesu nedtagande från korset. Det är troligen en kopia av en flamländsk mästare.

Votivskeppet skänktes till kyrkan 1950, och föreställer barken Örnen som byggdes på Kustens Varv 1877. Till de senare inventarierna hör ett altarkors i silver från 1980.

Väggur från 1700-talet
Väggur med fodral Foto: Hanna Bodell

Altare, predikstol, dopfunt och fönster

Det nuvarande altaret är från 1912 och föreställer Jesu himmelsfärd. Predikstolen tillkom år 1860 och är utförd av bildhuggaren Malmborg i Göteborg.
I kyrkan finns två dopfuntar. Den nuvarande dopfunten med tillhörande silverfat togs i bruk 1983. Den tidigare dopfunten har form av en änglagestalt med ett snäckformat dopfat från 1928, och står nu på den norra läktaren.

De målade fönstren i koret är skänkta 1913 av konsulinnan Maria Ekman och utförda av Neuman & Vogel i Stockholm efter ritning av konstnären är Albert Eldh. Motiven är hämtade från Jesu liv. Samme konstnär har 1926 utfört fönstren på norra och södra sidan. Dessa fönster föreställer dopet, kärleken, samt ordet och tron, och på den södra sidan, bönen, nattvarden, hoppet och lovsången.

Kungagåvor

I samband med ett besök till kyrkan som fick tillstånd att bära hans namn skänkte Kung Karl XIV Johan en del gåvor. Bland dem finner vi det äldsta nattvardssilvret: kalk, patén, sked, vinkanna och oblatask med inskriptionen ”Af Carl XIV Johan till Carl Johans Kyrka vid sitt Besök derstädes den 16 Juli 1828”. Kungen skänkte också en röd mässhake av sammet med guldgalon.

Kyrkans orglar

Läktarorgeln är ursprungligen från 1863, men har renoverats vid flera tillfällen, den senaste utfördes 1955 av orgelbyggare Nils Hammarberg. Orgeln har 44 stämmor fördelade på tre manualer och pedal.

Kororgeln, byggd i slutet av 1950-talet, flyttades 1981 från S:t Matteus kapell på Västra kyrkogården till Carl Johans kyrka. Den är försedd med sex stämmor och bihangspedal.

Läktarorgeln i Carl Johans kyrka.

Orglarna i Carl Johans kyrka

Carl Johans kyrka har två orglar, en på läktaren och en vid koret.

Kyrkklockor

Kyrkan har två klockor. Den större är skänkt 1857 av fru Christina Nordeman och bär inskriptionen: ”Jag är en ’ljudande malm’ men bevare Herren en hvar, som min stämma hör…”. Den stora klockan är gjuten av klockmakare P. Pettersson. Diametern är 131 cm och vikten 1237 kg.

Den mindre klockan är gjuten samma år av samme man på Carl Johans församlings bekostnad. På klockan går att läsa: ”Jag är en ropande röst. Låt ditt hjärta hinna! Jag kallar dig i dag…”. Diametern är 113 cm och vikten 793 kg.

Kyrkan har ytterligare två klockor, en timslagsklocka och en kvartslagsklocka. De är gjutna samma år av samma gjutare. Timslagsklockan väger 300 kg och kvarten 150 kg.

Ta gärna en virtuell rundtur i Carl Johans kyrka