En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänstvärd

Gillar du att hjälpa till i gudstjänst? Då kan du bli gudstjänstvärd!

Som gudstjänstvärd kan du hälsa välkommen, dela ut psalmböcker, ringa i klockan, läsa text, skriva bön, dela ut nattvard eller något annat som passar dig.