Två händer möts och formar tillsammans ett hjärta.

Ideellt medarbetarskap

Att arbeta tillsammans är roligt och det finns mycket att göra för den som vill. Vill du också hjälpa till och arbeta ideellt i Carl Johans församling?

Engagera dig ideellt

Mycket arbete pågår och nytt kommer till i vår församling. Många av medarbetarna är ideella. Vill du också vara mer delaktig i Carl Johans församling? Att arbeta tillsammans är roligt och det finns mycket att göra för den som vill. Tillsammans är vi församling. Vad vill och kan du bidra med?

Några exempel på uppdrag:

Medarbetarskap i Carl Johans församling

Carl Johans församling vill vara en plats där var och en kan känna sig hemma. Ett sådant kyrkligt vardagsrum i Guds rike kan vi bara vara om vi gör det tillsammans. I församlingen finns många medarbetare – ideella, förtroendevalda och anställda – alla med olika typer av uppdrag.

Ditt uppdrag

Det första som händer är att du och församlingens samordnare för ideellt medarbetarskap möts till ett öppet samtal om vad du vill och kan bidra med – och vilka uppdrag som skulle kunna vara lämpliga.

Som ideell medarbetare får du en kontaktperson. Tillsammans kommer ni överens om vad det konkreta uppdraget innebär och vilken tidsperiod som gäller. Om ditt arbete är diakonalt, görs en skriftlig överenskommelse där det framgår vad som förväntas av dig och vilka rättigheter du har. Som diakoniarbetare får du skriva under ett tystnadslöfte.

De allra flesta uppdrag görs i gemenskap med andra medarbetare och du och kontaktpersonen följer regelbundet upp arbetet.

Vill du engagera dig ideellt? Kontakta Pontus eller Gunnel!

Pontus Bäckström

Pontus Bäckström

Carl Johans församling

Församlingsherde

Gunnel Claesson

Gunnel Claesson

Carl Johans församling

Diakon