Två händer möts och formar tillsammans ett hjärta.

Ideellt medarbetarskap

Vill du engagera dig ideellt och bidra med det du kan och vill? Som ideell medarbetare är du en viktig del i att skapa en miljö som välkomnar varje människa.

Gör en insats

Det finns många sätt att vara delaktig i Carl Johans församling. Bidra med ditt engagemang, din erfarenhet och din kunskap. Tillsammans är vi kyrka!

Vill du veta mer?

Kontakta Pontus eller Gunnel.

En diakon samtalar med en person utomhus.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

Två tecknade fåglar som sjunger glatt.

Kom och sjung!

Inga förkunskaper, ingen anmälan, ingen kostnad. Bara kom och sjung!

Treans spårvagn passerar utanför Carl Johans kyrka en solig sommardag.

Hållplats Carl Johan

Onsdagsmusik, gemenskapsträff, psalmkraft och sopplunch.