Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ideellt medarbetarskap

Vad vill och kan du bidra med? Mycket arbete pågår och nytt kommer till i vår församling. Många av medarbetarna är ideella. Vill du också vara mer delaktig i Carl Johans församling? Att arbeta tillsammans är roligt och det finns mycket att göra för den som vill!

Engagera dig ideellt

Tillsammans är vi församling. Vad vill och kan du bidra med?

Vad vill och kan du bidra med?

Mycket arbete pågår och nytt kommer till i vår församling. Många av medarbetarna är ideella. Vill du också vara mer delaktig i Carl Johans församling? Att arbeta tillsammans är roligt och det finns mycket att göra för den som vill!

Några exempel på uppdrag:

Kyrkans besökstjänst (verkar på två äldreboenden och med hembesök), samtalsledare i Söndagssamtal kyrkvärd i gudstjänster, medledare i barn- och ungdomsarbetet, kulturgrupp, vaktmästeri, odling, trädgårdsskötsel, medansvar i gemenskapsträff, kyrkskjuts, soppkokning, kyrkkaffe… 

Medarbetarskap i Carl Johans församling

Carl Johans församling vill vara en plats där var och en kan känna sig hemma. Ett sådant kyrkligt vardagsrum i Guds rike kan vi bara vara om vi gör det tillsammans. I församlingen finns många medarbetare – ideella, förtroendevalda och anställda – alla med olika typer av uppdrag.

Ditt uppdrag

Det första som händer är att du och församlingens samordnare för ideellt medarbetarskap möts till ett öppet samtal om vad du vill och kan bidra med – och vilka uppdrag som skulle kunna vara lämpliga.

Som ideell medarbetare får du en kontaktperson. Tillsammans kommer ni överens om vad det konkreta uppdraget innebär och vilken tidsperiod som gäller. Om ditt arbete är diakonalt, görs en skriftlig överenskommelse där det framgår vad som förväntas av dig och vilka rättigheter du har. Som diakoniarbetare får du skriva under ett tystnadslöfte.

De allra flesta uppdrag görs i gemenskap med andra medarbetare och du och kontaktpersonen följer regelbundet upp arbetet.

Fortbildning och inspiration

Som ideell medarbetare kommer du att erbjudas att delta i stora evenemang och inspirations- och fortbildningstillfällen anpassade till ditt uppdrag.

Vill du vara mer delaktig i Carl Johans församling? Hör av dig till Gunnel!

Gunnel Claesson

Gunnel Claesson

Carl Johans församling

Diakon

Mer om Gunnel Claesson

Öppen mottagning: onsdag kl 10.00-11.30