Närbild på orgelpiporna på orgeln i S:ta Birgittas kapell.
Foto: Hanna Bodell

Orgeln i S:ta Birgittas kapell

Den nuvarande orgeln byggdes 2007 av Mårtenssons Orgelfabrik.

Det första orgeln

Den första orgeln i S:ta Birgittas kapell kom på plats 1957 och byggdes av A. Magnussons orgelbyggeri AB. Samma orgelbyggeri tillverkade även orgeln i Kungsladugårds kyrka och den nuvarande läktarorgeln i Göteborgs Domkyrka. Den renoverades 1984 av John Grönvall Orgelbyggeri AB och fick då ny fasad.

Orgeln var dock svår att stämma och underhålla och dessutom bristfällig i sin klang. Därför blev S:ta Birgittas kapell en del i arbetet med att förbättra och förnya orgelbeståndet i Göteborg. Ett arbete som drevs av samfällighetens orgelkommitté.

Nuvarande orgel

Orgeln med 15 stämmor invigdes Första söndagen i advent 2007. Den är byggd av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund som då drevs av orgelbyggarna Thomas Hansson och Anders Sällström.

Instrumentet är helmekanisk och har huvudverk, svällverk och pedalverk. Stämmässigt är den inspirerad av den engelska romantiska orgelstilen från 1800-talets slut som också harmonierar med kyrkans övriga byggnadsstil. Den nya orgelfasaden och orgelhuset ritades av orgelarkitekten Ulf Oldaeus, Stockholm. 

De många kyrkliga handlingarna och musikgudstjänsterna i kapellet gör det önskvärt med stora dynamiska och klangliga möjligheter. Till de något ovanligare stämmorna i orgeln hör Clarinet 8´, Voix celèste 8´ samt Bombard 16´.

Lyssna på orgeln

I filmen nedan kan du lyssna på när organist Rolf-Åke Fält framför Noël nr. X av Louis-Claude Daquin.

Orgelns disposition

Manual 1: Rörflöjt 8, Principal 8, Oktava 4, Kvinta 3, Oktava 2, Mixtur 3 chor och Trumpet 8.

Manual 2: Gedackt 8, Salicional 8, Basetthorn 8, Voix célèste 8, Flûte harmonique 4, Clarinet 8.

Pedal: Subbas 16, Bombarde 16.

Orgeln kan på vanligt sätt koppla samman verken och har dessutom en funktion 16´ på manual 2 kopplad till manual 1. Detta gör tutti-klangen djup och mäktig.

Orglar i Carl Johans pastorat

Läktarorgeln i Carl Johans kyrka.

Orglarna i Carl Johans kyrka

Carl Johans kyrka har två orglar, en på läktaren och en vid koret.

Orgeln i Kungsladugård

Orgeln i Kungsladugårds kyrka

Orgeln i Kungsladugård byggdes 1966 av A. Magnussons orgelbyggeri.

Do-orgel

Hur fungerar en orgel? Upptäck orgeln som instrument och gör ett orgelbygge på mindre än en timme. En perfekt grupp- och familjeaktivitet!

Orgel i Masthuggskyrkan

Masthuggskyrkans orgel byggdes ursprungligen 1914, och är den största kyrkorgeln i Göteborgs stift. Här kan du lyssna på hur det mäktiga instrumentet låter!