Stora orgeln

Den 13 november 1959 fick Magnussons orgelbyggeri i Göteborg uppdraget bygga ett nytt instrument på västra läktaren i Göteborgs domkyrka

Den 2 september 1962 förrättades invigningen av biskop Bo Giertz medan professor Alf Linder gav orgelkonsert.

Fasaden från 1815 är oförändrad sånär som på det insänkta spelbordet och bröstverket ovanför notstället. Trakturen är mekanisk och registraturen elektrisk. Ett digitalt system för fria kombinationer installerades 1996, ett system som innehåller 1024 fria kombinationer samt tutti och registersvällare. 1998 kompletterades pedalverket med en Trumpet 8'.

Orgelns disposition, 46 stämmor:

Huvudverk: · kvintadena 16' principal 8' · koppelflöjt 8' · oktava 4' · spetsflöjt 4' · rörkvint 2 2/3' oktava 2' · mollters 16/19' mixtur 6 ch · trumpet 8' · clarion 4' ·

Svällverk: · harfenprincipal 8' rörflöjt 8' · principal 4' blockflöjt 4' · nasard 2 2/3' waldflöjt 2' · kvinta 1 1/3 · hålters 1 3/5' · septima 1 1/7' piccolo 1' · cornett comp 5 ch scharf 4 ch · dulcian 16' · rörskalmeja 8' tremulant

Bröstverk: · trägedakt 8' · rörflöjt 4' · principal 2' · täckflöjt 2' · sifflöjt 1 1/3' · ters 4/5' · cymbel 2 ch · krumhorn 8' · regal 4' · tremulant 

Pedalverk: · principal 16' · subbas 16' · oktava 8' · metallgedakt 8' · pommer 5 1/3' · oktava 4' · rörpipa 4' · nachthorn 2' · mixtur 4 ch · fagott 32' · basun 16' · trumpet 8' · trumpet 4'

Koppel: II/I, III/I, III/II, I/Ped, II/PedI

Intonatör: Herwin Troje

Orgelpositiv

Ålems orgelverkstad levererade i mars 2002 ett orgelpositiv till Göteborgs domkyrka. Instrumentet har fyra stämmor; · gedakt 8' · principal 4' · flöjt 4' samt · oktava 2'. Orgelns tonhöjd är transponerbar. Ansvarig för konstruktion och intonation är Sune Fondell.

Domkyrkan har barockpukor för uthyrning. Konktakta domkyrkokantor Michael Sager.