En krossad spargris och småmynt som ligger på ett bord.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Ekonomiskt stöd

För dig som är boende inom pastoratet finns möjlighet att söka pengar ur församlingens stiftelser och fonder.

Vem kan söka fonder?

Personer som bor i någon av församlingarna som ingår i Carl Johans pastorat (Carl Johans, Oscar Fredriks, Masthuggs och Högsbo församling) kan ansöka om ekonomiskt stöd hos oss. 

Bor du någon annanstans hänvisar vi till den församling du bor i. Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du söka församling på din bostadsadress.

Stöd till boende i pastoratet

Pengarna i fonderna kommer från donationer och testamenten från enskilda människor. Ändamålet som pengarna är satta att användas till är oftast som stöd till personer med ansträngd ekonomi och människor i svåra situationer.

Söka fonder

I samband med ansökan behövs uppgifter som styrker din ekonomiska situation (se ansökningsblanketten nedan) samt att du bor i Carl Johans pastorat. 

Två ansökningsperioder 

Boende i Masthuggs församling kan söka fonder en gång om året, under ansökningsperioden på hösten. I övriga församlingar finns två ansökningsperioder under året, en under våren och en under hösten. Bor du i Carl Johan, Oscar Fredriks eller Högsbo församling kan du alltså ansöka om ekonomiskt stöd två gånger per år. 

  • 1 mars - 25 maj, med utbetalning under första halvan av juni.
  • 1 september – 25 november, med utbetalning under första halvan av december.

Ansökan

För att ansöka fyller du i vår ansökningsblankett. Du kan antingen ladda hem ansökningsblanketten (pdf 142 kB) eller hämta den i våra kyrkor eller församlingshem. Vid Carl Johans församlingshem kan du hämta blanketten dygnet runt, den ligger i brevlådan vid entrén.

Om du vill ha hjälp att fylla i ansökan kan någon av diakonerna hjälpa till när vi har öppet för Drop in.

Vid väldigt högt söktryck prioriteras den som inte fått tidigare under året.

Frågor om ekonomiskt stöd?

Hör av dig till någon av diakonerna som hjälper dig. 

Carl Johans församling

Ia Hamnered, 031-731 92 70

Högsbo församling

Karolina Gustavsson, 031-731 66 24 

Carina Lantz, 031-731 66 34

Masthuggs församling

Annika Delemark, 031-731 92 38

Oscar Fredriks församling

Mia Rydberg, 0703-49 92 11

Drop-in 

Besök oss på Drop-in för att få information om församlingens fonder (endast för boende i pastoratet) eller för att boka tid för enskilt samtal. Samtalen är kostnadsfria, och diakonen du träffar har tystnadsplikt.

Tisdagar kl. 10-11.30
Sjömanskyrkan

Diakoner från Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar är på plats.

Tisdagar kl. 13–14.30
Kontakta oss på telefonnummer: 031–731 66 24 eller 031–731 66 34.
Högsbos pastorsexpedition

Onsdagar kl. 10–11.30
Carl Johans församlingshem

Vill du boka tid för samtal?

Det kan du göra på vår drop in, men också genom att ringa någon av diakonerna.

Köp mat till en tredjedel av priset!

Räddningsmissionen driver butiken MatRätt på Flatås Torg. En social supermarket som gör gott både för människa och miljö.

Två barn står bredvid varandra, bara benen syns. Den ena har regnbågsfärgade strumpbyxor.

Carl Johans församling

Carl Johans församling vill vara ett öppet sammanhang för människor i olika livssituationer och med olika erfarenheter. Här får du ta plats.

Masthuggs församling

Guds kärlek i ord och handling. En plats för tro, sökande och socialt engagemang.

Del av Oscar Fredrik kyrkas fasad.

Oscar Fredriks församling

Välkommen till en gemenskap med tillhörighet, kunskaper, musik och andlighet.