Abstrakt bild på grönt färgstänk, silhuetten av en cello och texten "Musik och körer."

Musik och körer

De flesta av våra gudstjänster innehåller mycket musik av varierat slag. Du kan ta del av allt från visor och barnkör till orgelkanter och psalmaftnar.

Rekommendationer under Covid-19

Oavsett verksamhet följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer som gäller för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Håll avstånd och stanna hemma om du inte känner dig frisk.

För aktuella verksamheter se kalendern. Hör gärna av dig till vår reception om du har några frågor.