Meny

Musik och körer

De flesta av våra gudstjänster innehåller mycket musik av varierat slag. Du kan ta del av i allt från visor, orgelkanter till psalmaftnar.

Verksamheter i höst?

Med anledning av de restriktioner som gäller på grund av corona-pandemin, är det än så länge oklart hur höstens verksamheter kommer att se ut. När vi vet uppdateras hemsidan med inbjudan till dig att delta. Har du frågor så hör gärna av dig!