Musik och körer

De flesta av våra gudstjänster innehåller mycket musik av varierat slag. Du kan ta del av allt från visor och barnkör till orgelkantater och psalmaftnar.

Konsertprogram

Konserter och musikgudstjänster i S:ta Birgittas kapell, på Röda sten.

Två tecknade fåglar som sjunger glatt.

Kom och sjung!

Inga förkunskaper, ingen anmälan, ingen kostnad. Bara kom och sjung!

Vox Carl Johan

Ny ungdomskör från hösten 2023.

Notblad i en kör som sjunger.

Tindrakören

Kungsladugårds kör för kvinnor i åldrarna 18–49 år.

Carl Johans kammarkör

Kören startade höstterminen 2023.

Notblad som någon bläddrar i.

Carl Johans Vokalensemble

En blandad kör för vuxna i Carl Johans församling.

Babyrytmik på golvet i Carl Johans kyrka.

Babyrytmik i Kungsladugård

Musik, rörelse och kontakt stimulerar barnets utveckling och stärker även kontakten mellan förälder och barn.

Ett barn i randig tröja som spelar på en blockflöjt i trä.

Barnkör och blockflöjtsundervisning

I Kungsladugårds finns körer för barn och ungdomar som gillar och sång och musik. Här finns också en grupp i blockflöjt.