Kör klädd i röda kåpor sjunger. Framför kören spelar en violinist och cellist.
Foto: Ronald Eek

Musik och körer

De flesta av våra gudstjänster innehåller mycket musik av varierat slag. Du kan ta del av allt från visor och barnkör till orgelkanter och psalmaftnar.

Musikgudstjänster

Musik på Klippan i S:ta Birgittas kapell och musikgudstjänster i Carl Johans kyrka.

Två tecknade fåglar som sjunger glatt.

Kom och sjung!

Inga förkunskaper, ingen anmälan, ingen kostnad. Bara kom och sjung!

Notblad i en kör som sjunger.

Tindrakören

Kungsladugårds kör för kvinnor i åldrarna 18–49 år.

Notblad som någon bläddrar i.

Carl Johans Vokalensemble

En blandad kör för vuxna i Carl Johans församling.

Ett barn i randig tröja som spelar på en blockflöjt i trä.

Barnkör och blockflöjtsundervisning

I Kungsladugårds finns körer för barn och ungdomar som gillar och sång och musik. Här finns också en grupp i blockflöjt.

Någon spelar på et trumset, fokus på händerna som håller i trumpinnar.

Husbandet

Musik och sång för unga i Carl Johans pastorat. Vi håller till i Carl Johans församlingshem.

Babyrytmik på golvet i Carl Johans kyrka.

Babyrytmik i Kungsladugård

Musik, rörelse och kontakt stimulerar barnets utveckling och stärker även kontakten mellan förälder och barn.