Abstrakt bild på grönt färgstänk, silhuetten av en cello och texten "Musik och körer."

Musik och körer

De flesta av våra gudstjänster innehåller mycket musik av varierat slag. Du kan ta del av i allt från visor, orgelkanter till psalmaftnar.