Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Musik - Körer

Vi erbjuder ett brett spektrum av musik och sång. Merparten av våra gudstjänster innehåller en stor mängd musik av varierat slag. Du kan ta del av i allt från visor, orgelkanter till psalmaftnar. Körsång ifrån det enkla till de stora köruppsättningarna.Vi har en blandad kör, en tjejkör och barnkör. Utöver allt detta har vi också undervisning i piano, orgel, gitarr, bas, keyboard, blockflöjt och sång.