Två tecknade fåglar som sjunger glatt.

Kom och sjung!

Hälsokör i Carl Johans kyrka.

Sjung för sjungandets skull

Du som vill sjunga och befinner dig i närheten – kom och sjung med oss! Kören leder inte fram till något uppträdande utan vi sjunger för sjungandets egen skull. Inga förkunskaper krävs. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs. Bara kom och sjung!

Tisdagar kl. 16–17               

Carl Johans kyrka

Ledare: Gunnel Claesson och Ia Hamnered.

 

Terminsstart 12 september.

ATT SJUNGA FÅR DIG ATT MÅ BÄTTRE

Du blir gladare
Förutom att det är roligt att sjunga så frisätts dessutom må-bra-hormonet dopamin och oxytocin som gör oss lugnare. 

Mindre stress
Både blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka när du sjunger och speciellt när du sjunger i grupp.

Bättre andning
När du sjunger så lär du dig använda din magmuskulatur och det är samma muskler som du använder för att andas. En ökad medvetenheten kan räcka för att du ska få en lugnare och djupare andning. 

Du lär dig njuta av nuet
Att sjunga kan göra att du får en starkare känsla av närvaro. Det gör det möjligt för dig att vara i nuet, något som vi ofta glömmer bort i den stressiga vardagen.

Källa: https://www.sverigeskorforbund.se/nyheter/korsang-rena-halsokuren

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst i Carl Johans församlingshem varje söndag kl. 11. Välkommen!

Ludvig Lindelöf och Pontus Bäckström står i en trappa. Ljuset från ett fönster lyser upp från vänster.

Ingen hinner fram

Podcast om kyrka, tro, samhälle, populärkultur och kanske lite politik, med Ludvig Lindelöf och Pontus Bäckström.

Konsertprogram

Konserter och musikgudstjänster i S:ta Birgittas kapell, på Röda sten.

Musik och körer

De flesta av våra gudstjänster innehåller mycket musik av varierat slag. Du kan ta del av allt från visor och barnkör till orgelkantater och psalmaftnar.