Abstrakt bild på regnbågsfärgade penseldrag.

Medlemskap

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. I tro på Guds närvaro i världen formar vi ett samhälle präglat av kärlek, fred och rättvisa.

Medlemmarna gör verksamheten möjlig

De fyra församlingarna i Carl Johans pastorat har en bred verksamhet som finansieras av medlemsavgiften (kyrkoavgiften). Några exempel är:

  • barnverksamhet där kreativitet och öppenhet är i fokus. Barnverksamheterna erbjuder även gemenskap för föräldrar. 
  • gemenskapsträffar för äldre och ensamma, ofta med möjlighet att äta tillsammans.
  • underhåll av byggnaderna och miljöerna runt omkring.
  • arbete för människor i utsatta situationer, ekonomiskt eller psykiskt.
  • ett rikt musikliv med körer, musiker och gästartister.
  • gudstjänster i kyrkorna, på äldreboenden och Högsbo sjukhus.
  • samtalsstöd, enskilt och i grupp.
  • hembesök och sjukbesök för att stötta sjuka, sörjande eller människor i kris.
  • att vara en mötesplats där människor kan hitta sammanhang och använda sina tillgångar och styrkor.

hopp, högtider och samverkan

Carl Johans pastorat vill förmedla hopp, även när livet känns mörkt och tungt, vara med och glädjas tillsammans med dem som fått barn eller funnit en partner.

Tillsammans med andra goda krafter i området arbetar församlingarna för att bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Allt detta och mycket mer är medlemmarna en del av.

TRADITION OCH UTVECKLING

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som finns både lokalt, i Sverige och i världen. 

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?

I Svenska kyrkan finns alltid en plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan och vad det innebär att leva som kristen.

Att tro är att våga lita på något utan att veta helt säkert. Hur och varför vi tror varierar, men i grunden handlar det om vår relation till Gud. En relation som kan se väldigt olika ut för olika människor, och under olika perioder av livet. 

Fyll i dina uppgifter här nedanför så kontaktar vi dig och hjälper dig att gå in i Svenska kyrkan.

Fyll i ditt namn och personnummer, så skickar vi en inträdesblankett hem till dig.

Kyrkoavgiften 

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Din kyrkoavgift gör det möjligt för den församling där du bor att ha olika verksamheter och ger verksamheterna möjlighet att utvecklas och vara relevanta för dem som bor i området.

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2017 är 1,02 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. I Göteborg är den 0,975 procent. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

Utträde

Om du önskar att gå ur kyrkan är du givetvis välkommen att delta i verksamheterna och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även när som helst varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

För att avsluta ditt medlemskap behöver du skicka eller lämna ett brev till din församling. Antingen går du till receptionen och hämtar en blankett eller så skriver du ut blanketten hemma och skickar den per post. Du behöver personligen signera blanketten.

Blankett för utträde (pfd, 76kb)