Meny

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till församlingar, gemensamma verksamheter och personal i Carl Johans pastorat.

Kyrkoherde Carl Johans pastorat

Carl Johans pastorats kansli

Ekonom

Catharina Fredriksson

Carl Johans pastorat

Ekonom

Ekonomiassistent

Annelie Dahlgren

Carl Johans pastorat

Ekonomiassistent

Fastigheter

Reidar Staaf

Carl Johans pastorat

Fastigheter

Fastighetsansvarig

Bo Almgren

Carl Johans pastorat

Fastighetsansvarig

IT samordnare

Olof Björkman

Carl Johans pastorat

IT samordnare

Kommunikatör

Charlott Emgård

Carl Johans pastorat

Kommunikatör

Mikaela Fläderblom

Carl Johans pastorat

Kommunikatör

Malin Lingnert

Carl Johans pastorat

Kommunikatör

Anders Thundal

Carl Johans församling, Carl Johans pastorat, Högsbo församling

Kommunikatör

Kyrkoassistent

Anna Pavlovic´ Dahlberg

Carl Johans pastorat

Kyrkoassistent

Kyrkoherde

Anders Leitzinger

Carl Johans församling, Carl Johans pastorat, Högsbo församling, Masthuggs församling, Oscar Fredriks församling

Kyrkoherde