Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt och personal

För att kontakta någon av församlingarna, gå vidare till den församlingen via länkarna. Under dessa länkar hittar du personalen som servar hela pastoratet på olika sätt.

Du kan också vända dig till pastoratet via e-post.

Ekonom

Catharina Fredriksson

Carl Johans pastorat

Ekonom

Ekonomiassistent

Annelie Dahlgren

Carl Johans pastorat

Ekonomiassistent

Fastigheter

Reidar Staaf

Carl Johans pastorat

Fastigheter

Fastighetsansvarig

Bo Almgren

Carl Johans pastorat

Fastighetsansvarig

IT samordnare

Olof Björkman

Carl Johans pastorat

IT samordnare

Kommunikatör

Charlott Emgård

Carl Johans pastorat

Kommunikatör

Mikaela Fläderblom

Carl Johans pastorat

Kommunikatör

Malin Lingnert

Carl Johans pastorat

Kommunikatör

Anders Thundal

Carl Johans församling, Carl Johans pastorat, Högsbo församling

Kommunikatör

Kyrkoassistent

Anna Pavlovic´ Dahlberg

Carl Johans pastorat

Kyrkoassistent

Kyrkoherde

Anders Leitzinger

Carl Johans församling, Carl Johans pastorat, Högsbo församling, Masthuggs församling, Oscar Fredriks församling

Kyrkoherde