Meny

Personal

Kontaktuppgifter till anställda i Masthuggs församling.

Marika  Palmdahl

Marika Palmdahl

Masthuggs församling

Församlingsherde, Präst

Madelene Birgenius

Musikpedagog

Annika Delemark

Annika Delemark

Masthuggs församling

Diakon

Åsa Dungården

Församlingspedagog - pilgrimscentrum

Jonny Hansson

Jonny Hansson

Vaktmästare

Anne Johansson

Församlingsvärd, Lokalvårdare

Berit Palmgren

Berit Palmgren

Organist

Ida-Maria  Runsten

Ida-Maria Runsten

Musikpedagog

Marie  Rodin

Marie Rodin

Vaktmästare

Joakim  Thoresson

Joakim Thoresson

Präst

Anna Österberg

Anna Österberg

Masthuggs församling

Präst

Teckenspråkiga verksamheten

Camilla Lans

Camilla Lans

Masthuggs församling

Diakon - teckenspråkiga verksamheten

Johan Rudin

Johan Rudin

Masthuggs församling

Kommunikatör teckenspråkig verksamhet

Sofie Strid

Sofie Strid

Masthuggs församling

Präst - teckenspråkiga verksamheten

Ej i tjänst

Masthuggs församling

Lars Gårdfeldt

Lars Gårdfeldt

Ej i tjänst., Präst

Lydia Sjöberg

Lydia Sjöberg

Ej i tjänst., Församlingpedagog

Karin Lindell

Karin Lindell

Barn- och ungdomspedagog, Ej i tjänst.

Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Carl Johans pastorat