Personal

Kontaktuppgifter till anställda i Masthuggs församling.

Marika  Palmdahl

Marika Palmdahl

Masthuggs församling

Församlingsherde, Präst

Madelene Birgenius

Musikpedagog

Annika Delemark

Annika Delemark

Masthuggs församling

Diakon

Åsa Dungården

Församlingspedagog - pilgrimscentrum

Jonny Hansson

Jonny Hansson

Vaktmästare

Anne Johansson

Församlingsvärd, Lokalvårdare

Berit Palmgren

Berit Palmgren

Organist

Marie  Rodin

Marie Rodin

Vaktmästare

Caroline Röstlund

Vik pedagog

Joakim  Thoresson

Joakim Thoresson

Präst

Anna Österberg

Anna Österberg

Masthuggs församling

Präst

Teckenspråkiga verksamheten

Camilla Lans

Camilla Lans

Masthuggs församling

Diakon - teckenspråkiga verksamheten

Johan Rudin

Johan Rudin

Masthuggs församling

Kommunikatör teckenspråkig verksamhet

Sofie Strid

Sofie Strid

Masthuggs församling

Präst - teckenspråkiga verksamheten

Ej i tjänst

Masthuggs församling

Lars Gårdfeldt

Lars Gårdfeldt

Ej i tjänst., Präst

Ida-Maria  Runsten

Ida-Maria Runsten

Musikpedagog, Ej i tjänst.

Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Carl Johans pastorat