Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Carl Johans församling

”Vem du än är, hur du än har det, så är du sedd, känd och älskad”. Ett sådant rum i Guds rike vill Carl Johans församling vara för dig. På dina villkor, i vardag och högtid.

Vill du veta vad som händer?

Prenumerera på ett eller flera kalendarier

Till formuläret

Nyheter i Carl Johans pastorat