Meny

Personal

Kontaktuppgifter till anställda i Carl Johans församling.

Pontus Bäckström

Pontus Bäckström

Församlingsherde

Magnus Ahlberg

Magnus Ahlberg

Vaktmästare

Christopher  Asker

Christopher Asker

Präst

Gunnel Claesson

Gunnel Claesson

Diakon

Jan  Elvmarker

Jan Elvmarker

Präst

Rolf-Åke Fält

Rolf-Åke Fält

Organist

Anna-Karin  Höglind Daud

Anna-Karin Höglind Daud

Kyrkoassistent

Linnéa  Hagström

Linnéa Hagström

Ungdomsledare

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Präst

Molly Pousette

Molly Pousette

Praktikant

Jenny Roos

Jenny Roos

Pedagog

Ida-Maria  Runsten

Ida-Maria Runsten

Musikpedagog

Mia Rydberg

Mia Rydberg

Diakon

Helene Rydqvist

Helene Rydqvist

Kantor

Linda Stafsing

Församlingsvärdinna

Roland Widahl

Roland Widahl

Vaktmästare

Carl Johans församlings förskola

Helena Werner

Förskolechef

Ingalill Leandersson

Förskollärare

Marita Perlefelt Östlund

Förskollärare

Ej i tjänst

Emma Stugholm

Föreståndare öppna förskolan, ej i tjänst

Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Kyrkoherde Carl Johans pastorat