Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat/ Repslagargården i Masthugget. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

Emma Jacobsson

- Hej! Jag heter Emma Jacobsson och har persontecken tecknar så här. Jag är präst inom Göteborgs Stift, Svenska Kyrkan. Du kan kontakta oss, även om du som inte är medlem i Svenska Kyrkan.

Du når mig via e-post: emma.jacobsson@svenskakyrkan.se eller SMS: 073 773 88 54 

Camilla Lans

- Hej! Jag heter Camilla Lans. Jag har två persontecken. [visar hur de tecknas] Persontecknet ”Diakon” har jag fått därför att jag är diakon i Svenska kyrkan. Vart hittar man mig? Jo, jag arbetar i Göteborgs Stift och är öppen för kontakt från dig oavsett var du bor.

Du når mig via e-post: camilla.lans@svenskakyrkan.se eller SMS: 073-773 89 25

Händer i kyrkan

- Teckenspråkig verksamhet inom Svenska Kyrkan har en egen tidning. Den heter ”Händer i Kyrkan”.

Vill du få tidningen hem? Meddela oss.

Kontaktpersoner:

Camilla Lans

Camilla Lans

Diakon - teckenspråkiga verksamheten

Emma Jacobsson

Emma Jacobsson

Präst - teckenspråkiga verksamheten

Historia

Den 6 oktober 1905 utfärdade Kungen en kungörelse ”angående anslag av allmänna medlen för anordnande av kyrklig själavård för dövstumma”. Dövstumskolan i Lunds distrikt var först med att anställa en präst 1906 och de övriga skolorna följde efter under de följande åren.

Sedan 1991 har varje stift ansvaret för främjande av den teckenspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkan.