Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat/ Repslagargården i Masthugget. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

Camilla Lans

- Hej! Jag heter Camilla Lans. Jag har två persontecken. [visar hur de tecknas] Persontecknet ”Diakon” har jag fått därför att jag är diakon i Svenska kyrkan. Vart hittar man mig? Jo, jag arbetar i Göteborgs Stift och är öppen för kontakt från dig oavsett var du bor.

Du når mig via e-post: camilla.lans@svenskakyrkan.se eller SMS: 073-773 89 25

Händer i kyrkan

- Teckenspråkig verksamhet inom Svenska Kyrkan har en egen tidning. Den heter ”Händer i Kyrkan”.

Vill du få tidningen hem? Meddela oss.

Göteborgs stift anordnar
Dialogforum för nationella minoritetsspråk och teckenspråk

Måndag 7 okt 2019 Göteborg

Tid: 9:30-15:30

Plats: Carl Johans församlingshem; hållplats Chapmans torg (Spårvagnarna 3 och 9)

Kostnadsfri – mingelfika kl 9:30 och vegetarisk lunch ingår
OBS: obligatorisk förhandsanmälan, se nedan

Medverkande: Domino Kai, Martin Luther King -pristagare 2019; Nina Jakku, aktiv i ”Kommittén för återlämnande av finska kvarlevor”; Anders Rimpi, samisk musiker; Emma Jacobsson, fd teckenspråkspräst m fl

Under dagen deltar vi även i workshops och har samråd i frågor som berör oss. Vi avslutar med en flerspråkig mässa i Carl Johans kyrka intill (kl14:30)

Anmälningar senast den 23 september via nätblankett:

Anmäl dig här

eller mailledes till: satu.rekola@svenskakyrkan.se
(ange namn, adress, e-postadress, församling, telefonnummer, ev. önskemål om teckenspråktolkning, ev. specialkost)

Vid resekostnader kan du vända dig direkt till din församling eller till: satu.rekola@svenskakyrkan.se

Alla är välkomna!

Kontaktpersoner:

Camilla Lans

Camilla Lans

Diakon - teckenspråkiga verksamheten