Meny

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat/ Repslagargården i Masthugget. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

Camilla Lans

- Hej! Jag heter Camilla Lans. Jag har två persontecken. [visar hur de tecknas] Persontecknet ”Diakon” har jag fått därför att jag är diakon i Svenska kyrkan. Vart hittar man mig? Jo, jag arbetar i Göteborgs Stift och är öppen för kontakt från dig oavsett var du bor.

Du når mig via e-post: camilla.lans@svenskakyrkan.se eller SMS: 073-773 89 25

Händer i kyrkan

- Teckenspråkig verksamhet inom Svenska Kyrkan har en egen tidning. Den heter ”Händer i Kyrkan”.

Vill du få tidningen hem? Meddela oss.

Nu har jag lite praktisk information rörande prästsituationen hos oss. Vi har inte haft någon präst hos oss efter Emma Jacobsson slutade. Men nu har vi fått tag på en präst som kan hoppa in när vi behöver en präst. Prästen heter Reijo Oivaeus, han är en finskspråkig präst här i Göteborgs stift. Han kommer att komma till oss vid tillfällen då vi behöver ha en präst som vid begravning, dop och vigsel. Jag hoppas ni snart kommer få möjlighet att träffa honom.

Kontaktpersoner:

Camilla Lans

Camilla Lans

Diakon - teckenspråkiga verksamheten

Johan Rudin

Johan Rudin

Masthuggs församling

Kommunikatör teckenspråkig verksamhet