Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Behandling av personuppgifter

Carl Johans pastorat välkomnar Dataskyddsförordningen (GDPR). Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Läs mer om hur Svenska kyrkan centralt hanterar personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi har om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi har om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att klaga hos Datainspektionen eller kontakta vårt dataskyddsombud.

KONTAKT

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till
Kyrkoherde Anders Leitzinger, 031- 731 92 25
Kommunikatör Lotta Emgård, 031-731 92 19
 För att skicka e-post, klicka här.

 Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad, 072-549 64 34, e-post