Meny

Gudstjänst

Kyrkan är öppen – inga gudstjänster i kyrkan tills vidare.

Mässa

söndagar kl. 11

Carl Johans kyrka

En traditionell gudstjänst med nattvard och mycket liturgi. Församlingens präster, musiker, diakoner, ideella medarbetare och körer medverkar under året.

Har du lust att hjälpa till i gudstjänsten?

Kl. 10.15 samlas vi och går igenom gudstjänsten och fördelar uppdragen. Några exempel på praktiska uppgifter kan vara att läsa text eller leda bön, koka kaffe, dela ut psalmböcker eller dela ut nattvard. Välkommen! 

Kristamässan

varannan söndag kl. 18

St:a Birgittas kapell

En enkel mässa på feministteologisk grund som arrangeras av Forum för feministisk gudstjänstutveckling i samverkan med Carl Johans församling.

Onsdagsmässan 

Onsdagar kl. 18.30

Matteuskyrkan

En ekumenisk veckomässa i samarbete med Matteuskyrkan och Majornakyrkan. Varje onsdag klockan 18:30 samlas vi i tystnaden, i reflektionen, i musiken och i gemenskapen. Under våren 2020 träffas vi i Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17.

Lunchandakt

onsdagar kl. 12

Carl Johans kyrka

Varje onsdag klockan 12 går under namnet ”Annorlunda lunch” i Carl Johans församling. Det inleds alltid med en halvtimmes andakt (med mycket musik) och avslutas med någon form av förtäring, delat samtal eller gemenskapsträff med föredrag. Se kalendern för schema. 

Gudstjänst för små och stora

I Kungsladugårds kyrka firar vi gudstjänst för små och stora, med barn i alla åldrar. Det är en enklare gudstjänst med låga trösklar. Barnkören och barn från vår förskola medverkar allt som oftast. Se kalendern för datum. 

Musikgudstjänster

I S:ta Birgittas kapell firas oftast musikgudstjänster på söndagar klockan 18. Betoningen ligger på musiken, men gudstjänsten innehåller ofta även en kortare reflektion samt bön och välsignelse. Se konsertprogrammet för datum. 

Ungdomsgudstjänster