Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållplats Carl Johan

Varje onsdag kl 12 har vi verksamhet i Carl Johans kyrka. De går under samlingsnamnet Hållplats Carl Johan. Bland annat har vi Musik vid middagstimman, gemenskapsträff, litteraturläsning, sopplunch.

Kontaktperson

Christopher  Asker

Christopher Asker

Carl Johans församling

Präst