Västra gaveln av S:ta Birgittas kapell.
Foto: Kristina Johansson

S:ta Birgittas kapell

Kapellet uppfördes 1856-57 på uppdrag av David Carnegie. Som ett led i sin omvårdnad av brukets anställda lät han uppföra både bostäder, skola och kyrka.

Kapellets historia

Sankta Birgittas kapell är byggt med ett annat kapell med samma namn som förebild. Detta kapell står i den skotska byn Balquhidder. Arkitekten A W Edelsvärd fick i uppdrag att rita S:ta Birgittas Kapell utifrån de ritningar, som Carnegie fört över från kyrkobygget i Skottland. Stilen är engelsk gotisk med en klockryttare på västra gavelnocken. Koret bildar en särskild utbyggnad. Kapellets inre har en öppen takstolskonstruktion.

S:ta Birgittas Kapell har fått sitt namn från ett irländskt-skotskt helgon, som levde år 452-525 och som tillbads under namnet S:ta Bridget. Kapellet invigdes Annandag Pingst (1 juni) 1857 av domprosten Peter Wieselgren.

Kyrkorummet

I fyra väggnischer placerades på 1880-talet målningar av de fyra evangelisterna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes) utförda av konstnären Gotthard Adolf Werner (1837-1903).

Vid den senaste renoveringen (2019) flyttades kapellets gamla fönster till sin ursprungliga plats vid kapellets kor. Dessa originalfönster är tillverkade i Skottland och dekorerade med skotska liljor. Vid renoveringen målades även hela kapellets insida om och ett nytt golv kom på plats.

Orgeln

Orgeln med 15 stämmor invigdes Första söndagen i advent 2007. Den är byggd av orgelfirman Mårtenssons Orgelfabrik i Lund, Thomas Hansson och Anders Sällström. Stämmässigt är den inspirerad av den engelska romantiska orgelstilen från 1800-talets slut som också harmonierar med kyrkans övriga byggnadsstil.

Närbild på orgelpiporna på orgeln i S:ta Birgittas kapell.

Orgeln i S:ta Birgittas kapell

Den nuvarande orgeln byggdes 2007 av Mårtenssons Orgelfabrik.

Klockstapeln

Den 1 juni 1977, på 120-årsdagen av kapellets invigning, togs en klockstapel och kyrkklocka i bruk. Tidigare hade gudstjänsterna firats utan att någon klocka hade ringt samman. Klockan bär inskriptionerna: ”Ring in gudstjänsttid/sjung in arbetstid/bed in hjärtefrid” och ”O land, land, land, hör Herrens ord”.

Renoveringar

Den renovering, som skett 1983-84, har letts av arkitekten S H Lundgren, som haft som en målsättning att ”–Inte helt återställa kapellet till sitt ursprungliga utseende utan att med stöd av det redovisade gamla, få fram ett kyrkorum, som präglas också av vår tid”.

 Ta gärna en virtuell rundtur i S:ta Birgittas kapell